Mangenbaden

Mangenbaden ligger öster om Molkom vid Brattforshedens naturreservat, som är en av Sveriges största isälvsavlagringar som bildats av en stor isälv. Sandstranden här är så lång som två kilometer och kallas därför ofta för ”rivieran”. Här finns både lekplats och minigolfbana, och stranden omges av skog och stora gräsytor. Skogen är strövvänlig och i närheten av badplatsens parkering finns start för vandringsleder och informationstavlor. Vid Mangenbaden finns en större camping som drivs av Caravan Club […]

Read More

Branäs & Klarälvsdalen

Branäs har under flera år i rad vunnit det stora barnpriset i kategorin Sveriges bästa skidområde för barnfamiljer. Branäs erbjuder allt från svarta backar till släta familjebackar som passar för skidåkning i lugn takt. Det är helheten och tanken bakom skidanläggningen som skapar en speciell upplevelse i Branäs, här finns fantastisk skidåkning för alla åldrar med 30 backar, 21 liftar och Sveriges tionde högsta fall på 415 meter. I Branäs finns allt från svarta backar […]

Read More

Hammars udde och gravfält

Norr om Hammarö kyrka ligger Hammars udde. Här finns Hammarös största och Värmlands näst största gravfält från järnåldern. Norr där om ligger en domarring, ganska illa åtgången efter sandtäkt. De nio stenarna, som var 12 från början, bildar inte längre någon regelbunden ring men det går att ana platsens ursprungliga utseende. Inom domarringen fanns en backstuga i början av 1800-talet. Namnet Hammarsudde har inte funnits så länge. Pensionat ”Hammarsudde” som fanns på uddens norra del […]

Read More

Hammarö kyrka

Sommar Vinter Hammarö kyrka är en av Värmlands vackra spånklädda timmerkyrkor. Att platsen varit betydelsefull sedan mycket lång tid tillbaka förstår man av det gravfält och den domarring som ligger cirka 800 meter nordväst om kyrkan. Rester från 1200-talet Kyrkans äldsta delar (koret och sakristian) är från början av 1300-talet men man har funnit rester av en ännu äldre kyrka som troligen uppfördes i mitten av 1200-talet. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan år 1748 då […]

Read More

Jakobsbergsbron & bymiljövägen

Jakobsbergsbron, färdigställd 1929, är den mittersta och äldsta av de tre vägbroar som förbinder den värmländska skärgårdskommunen Hammarö med Karlstads kommun och resten av det svenska vägnätet. Bron är växelvis enkelriktad och belägen nära Karlstads gamla flygplats, Sommarro golfklubb, Mariebergsskogen och Centralsjukhuset i Karlstad. På Hammarösidan ansluter bron till den äldre Karlstadsvägen söderut mot Vidöåsen och Skoghall, och norrut ett kort stycke till Länsväg 236 (Hammaröleden) från Hammarö mot Karlstads östra delar och E18. Cykla […]

Read More