Jakobsbergsbron, färdigställd 1929, är den mittersta och äldsta av de tre vägbroar som förbinder den värmländska skärgårdskommunen Hammarö med Karlstads kommun och resten av det svenska vägnätet. Bron är växelvis enkelriktad och belägen nära Karlstads gamla flygplats, Sommarro golfklubb, Mariebergsskogen och Centralsjukhuset i Karlstad. På Hammarösidan ansluter bron till den äldre Karlstadsvägen söderut mot Vidöåsen och Skoghall, och norrut ett kort stycke till Länsväg 236 (Hammaröleden) från Hammarö mot Karlstads östra delar och E18.

Cykla Hammarö runt

Använd virtuella turen