Klarälvsbanan

Klarälvsbanan slingrar sig rakt genom den Värmländska naturen, från Karlstad i söder till Hagfors i norr. På vägen passerar du i tur och ordning Forshaga, Deje, Ransäter, Munkfors, Hagfors och Uddeholm. Klarälvsbanan är en nedlagd banvall, helt asfalterad och garanterat bilfri. På Klarälvsbanan reser du från ett öppet jordbrukslandskap i söder till den mörka och vänliga skogen i norr. Det finns möjlighet att hyra cykel på flera ställen nära Klarälvsbanan. Klarälvsbanan är en 90 kilometer […]

Read More

Hammars udde och gravfält

Norr om Hammarö kyrka ligger Hammars udde. Här finns Hammarös största och Värmlands näst största gravfält från järnåldern. Norr där om ligger en domarring, ganska illa åtgången efter sandtäkt. De nio stenarna, som var 12 från början, bildar inte längre någon regelbunden ring men det går att ana platsens ursprungliga utseende. Inom domarringen fanns en backstuga i början av 1800-talet. Namnet Hammarsudde har inte funnits så länge. Pensionat ”Hammarsudde” som fanns på uddens norra del […]

Read More

Hammarö kyrka

Sommar Vinter Hammarö kyrka är en av Värmlands vackra spånklädda timmerkyrkor. Att platsen varit betydelsefull sedan mycket lång tid tillbaka förstår man av det gravfält och den domarring som ligger cirka 800 meter nordväst om kyrkan. Rester från 1200-talet Kyrkans äldsta delar (koret och sakristian) är från början av 1300-talet men man har funnit rester av en ännu äldre kyrka som troligen uppfördes i mitten av 1200-talet. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan år 1748 då […]

Read More

Sankt Olofs gryta & Stigen vid Lillängshamnen

På Grytudden finner man ”Sankt Olofs gryta”. Det är en så kallad jättegryta från istidens slutskede. En jättegryta är en grop i urberget. Den bildades då en sten eller grus sattes i rotation då inlandsisen drog sig tillbaka i slutet av förra istiden och på så vis bildade en grop i urberget. Grytan ingår i en kategori offerkällor, vilka bär helgonet Olofs namn. Pilgrimerna kom med båtar över Vänern och offrade mynt i offerkällan av […]

Read More

Jakobsbergsbron & bymiljövägen

Jakobsbergsbron, färdigställd 1929, är den mittersta och äldsta av de tre vägbroar som förbinder den värmländska skärgårdskommunen Hammarö med Karlstads kommun och resten av det svenska vägnätet. Bron är växelvis enkelriktad och belägen nära Karlstads gamla flygplats, Sommarro golfklubb, Mariebergsskogen och Centralsjukhuset i Karlstad. På Hammarösidan ansluter bron till den äldre Karlstadsvägen söderut mot Vidöåsen och Skoghall, och norrut ett kort stycke till Länsväg 236 (Hammaröleden) från Hammarö mot Karlstads östra delar och E18. Cykla […]

Read More

Skärgårdsmuseum

Mitt i Hammarö kulturbygd hittar du Hammarö skärgårdsmuseum, alldeles intill klipporna vid Vänerns strand. Grunden för museet är den unika samling föremål från det gamla vänerfisket som Arne Ericsson i Bäckvik testamenterade till kommunen. En andra och senare tillkommen del av museet är en utställning om livet på fyrarna i Vänern. Vi visas också en ny utställning, ”Bernt Andersson båtar”. Bernt Andersson är Hammaröbo och mannen bakom Compis, Dixie och Beason-båtar. Cirka 2000 båtar har […]

Read More