På Grytudden finner man ”Sankt Olofs gryta”. Det är en så kallad jättegryta från istidens slutskede.

En jättegryta är en grop i urberget. Den bildades då en sten eller grus sattes i rotation då inlandsisen drog sig tillbaka i slutet av förra istiden och på så vis bildade en grop i urberget.

Grytan ingår i en kategori offerkällor, vilka bär helgonet Olofs namn. Pilgrimerna kom med båtar över Vänern och offrade mynt i offerkällan av tacksamhet över att ha klarat sjöfärden. Därefter begav man sig till Hammarö kyrka, i vars närhet man kunde övernatta, för att sen fortsätta pilgrimsfärden med Nidaros (Trondheim) som mål.

Vid Sankt Olofs gryta börjar även pilgrimsleden som går genom Klarälvdalen. Det är en medeltida pilgrimsled från Sankt Olofsgryta till Olav den heliges grav i Trondheim (dåvarande Nidaros), Norge.

Cykla Hammarö runt

Använd virtuella turen